Brandspjæld til Ceresbyen

Til Ceresbyen i Aarhus, har CO&LT leveret og monteret Coltlite luftsluser til trappeopgangene. 

Coltlite luftsluser i højhus i Aarhus Luftsluser i opgang - naturlig ventilation

CO&LT har leveret og monteret Colt´s Coltlite luftsluser til boligblokkene. Enhederne er indbygget i facaden i trappeopgange, som et selvstændigt vindueselement i termoglas, og fungere samtidig som røg- og brandventilation iht. DS/EN12101-2 og DBI retningslinje 027.

 

Projekt
© 2023 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions