Luftsluser til Havneholmen i Aarhus

På havnearealet i Aarhus er der opført et markant boligbyggeri Havneholmen, tegnet af arkitektfirmaet CF Møller og opført af NCC. 

I boligbyggeriet er der i hver opgang mellem 8 - 12 etager og her er der i alle opgange etableret en løsning med Coltlite enheder for luftsluser. Løsningen luftsluser er, som det ses, etableret fortløbende i facaden og specialglasset i 3 lags termorudeopbygning er medvirkende til, at give byggeriet dets flotte arkitektoniske udtryk. 

Luftsluserne fungere samtidig som røg- og brandventilation iht. DS/EN12101-2 og DBI retningslinje 027.

Løsningen med luftsluserne i opgange med over 7 etager er en effektiv og økonomisk måde at sikre trappernes funktion under en brand, og en langt billigere løsning end en ekstra brandtrappe eller mekanisk overtryksventilation

Luftsluserne aktiveres via signal fra ABA anlæg eller nødtryk.

Brandspjæld i boligblokke på Havneholmen Luftsluser i boligblokke Luftsluser til Havneholmen Brandspjæld i opgang Luftsluser i boligblokke på Havneholmen Brandspjæld i nybyggeri
Projekt
© 2023 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions