Bortledning af overskudsvarme

Naturlig ventilation - kontrollerer luftskiftet igennem åbninger i facaderne og i taget

Facadespjæld
Coltlite Facadespjæld

Naturlig ventilation bruges til at regulere bygningers indeklima ved at kontrollere luftskiftet igennem åbninger i facaderne og i taget. Dette gøres ved at udnytte den naturlige opdrift baseret på varmeafgivelsen i bygningen. 

Den naturlige opdrift - drivkraften - skabes af temperaturforskel, som opstår imellem ude og inde, samt temperaturforskellen imellem og lige over gulv og under tag. 

Den termiske opdrift i bygningen, de geometriske omgivelser og vindens påvirkning af bygningen, er alle parametre, der bruges som en del i en intelligent naturlig ventilation. 

Dimensionering af anlæg til store industribygninger er en kompleks opgave. Bedst er det, hvis man kender bygningens varmebelastning, der skal være drivkraften for opdriften, og så kan man med baggrund i dette foretage beregninger, der viser, hvilke åbnings arealer der skal til. 

Løsningerne kan detaljeres og dokumenteres ved CFD simulering, som udføres af rådgivende ingeniører. Alternativt har Colt International specialister, vi kan koble på disse sager, for at få bedst mulige anlægsopbygning. 

Vi medvirker gerne med gode råd og løsningsforslag, men grundlæggende kan den ydelse ikke erstattes af det arbejde, der udføres af de rådgivende ingeniører. 

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited