• Naturlig ventilation

Naturlig ventilation

Colt Naturlig Ventilation - kontrolleret luftskiftet igennem åbninger i facaderne og i taget

Naturlig ventilation
Labyrinth

Colt International´s brede produktprogram indenfor Naturlig Ventilation har gennem de seneste årtier medvirket til utallige løsninger for at skabe gode klimaforhold i større industribyggerier. 

Vi har medvirket på hovedparten af de kraftværksbyggerier og affaldsforbrændinger, der er etableret siden begyndelsen af 1990-erne og vi har således opbygget et unikt erfaringsgrundlag inden for dette segment. 

For placering i taget har  vi højeffektive enheder, der kan bortlede store varmemængder på en regnsikker måde og for siderne af bygningen har vi lamelbaserede løsninger, også i flere varianter, for at tilgodese de projektspecifikke behov.

 

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited