Luftsluser

Trianglen, Esbjerg

Ved højhusbyggeri skal der tages helt specielle forholdsregler for at sikre personredning.

For specifikke krav må der henvises til projektakutelle brandtekniske redegørelser, men mange problemer med sikker redning klares med etablering af luftsluser.

Luftsluserne er CE-mærkede brandventilationsenheder iht. EN12101-2 og giver med et stort åbningsareal pr. etage mulighed for, at arealet på hver enkelt etage kan betragtes som udeareal.

Arealkrav og størrelser er varierende, men Coltlite brandventilation er et
rigtig godt produkt til løsningen.

Leveret med op til en 3-lags termorude sikrer Coltlite brandventilation energirammen og de store åbningsarealer, der kan
tilbydes, sikrer at de effektmæssige egenskaber er opfyldt.

 

Brochurer/Datablade
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited