Røgudluftning

termisk brandventilation røgudluftning
Airlite røgudluftning

Brandteknisk vejledning 27 giver detaljeret kravspecifikation til røgudluftningsanlæg. De kan etableres enten som termiske eller mekaniske røgudluftningsanlæg og der er kravs specifikationer anført for begge typer og ligeledes hvordan røgudluftningsanlæggene skal bestykkes mht. betjeninger, kabelføringer mm.

Vi kan tilbyde såvel mekaniske røgudluftningsanlæg som termiske røgudluftningsanlæg og dermed medvirke til at finde den optimale løsning til projektet.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited