Mekanisk brandventilation

Brandteknisk vejledning 27 er nu fuld udbygget med et afsnit om mekanisk brandventilation, så der er rimelig enkelt at få designet disse anlæg. 

Colt produktprogram her et bredt udsnit af standard løsninger, som primært bygger på produkttypen Liberator. Den findes i udgave F300 og F400 og med luftmængder varierende fra 9.000 m3/t til 32.000 m3/t. Enhedstypen tilbydes både for vægmontage som for placering i tag. 

For tekniske specifikationer og el-data:

  • Forbindelsesdiagram for 400V snekkegear motor T-Liberator og W-Liberator - klik her
  • Forbindelsesdiagram for T-Liberator og W-Liberator - Klik her
  • Kredsløbsdiagram for W-Liberator med Flap og integreret kontorl boks - klik her

Er der behov for større luftmængder, eller lavere U-værdi tilbyder vi en speciel udbygget version, der består af en mekanisk brandventilator F300 eller F400 og med en isoleret kasseopbygning med vægttykkelse 50 mm eller 100 mm så U-værdien kommer ned på 0,96 W/m2 for den samlede enhed. Med denne type kan vi for en indvendig lysning på 1000x1000 mm tilbyde en volumenstrøm op til 60.000 m3/t.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited