Certificering iht. DBI retningslinje 001 & 002

For byggerier hvor byggeandragende er indsendt efter 1/8-2014 skal samtlige anlæg til brandventilation projekteres og installeres af godkendt ABV installatør.
Ligeledes må servicering og ombygning kun foretages af godkendt installatør. 

CO&LT ApS er certificeret iht. DBI Retningslinje 001 (2013) til at udføre projektering, installation, service og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg og brandventilationsanlæg - såvel termiske som mekaniske.

Lars M. Larsen er personcertificeret iht. DBI Retningslinje 002, såvel til at arbejde med termiske brandventilationsanlæg som mekaniske brandventilationsanlæg.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited