Erstatningsluft

Erstatningsluft Coltlite
Coltlite

Iht. Brandteknisk Vejledning 27 skal der til samtlige typer brandventilationsanlæg tænkes i tilførslen af erstatningsluft. Luftvolumen for de røggasser der bortledes ved mekanisk eller termisk brandventilering, skal erstattes og her kan vi tilbyde Coltlite røgventilationsløsningen.

Coltlite røgventilationsløsning kan tilbydes i flere størrelser og typer afhængigt af projektkravet og der kan med 3-lags termorude opnås U-værdier, der til fulde imødekommer kravene i Bygningsreglementet til lave U-værdier.

Det er ofte Coltlite lamelbaserede vinduer, der anvendes, da de har en høj effektfaktor og lamelopbygningen medfører, at løsningen er sikker mod indbrud. Ved start af et brandventilationsanlæg fra et ABA anlæg åbnes brandventilationen i tag og erstatningsluften, der er placeret ved terræn åbnes samtidig, men lamelopbygningen medfører, at der ikke bliver fri adgang til bygningen, som ved anvendelse af indgangsdøre eller vinduer i bygningen.

Ved industrielle anlæg kan Colt FCO brandventilation anvendes. Denne produkttype er ligeledes lamelbaseret og har høje effektfaktorer, men grundopbygningen medfører, at man ikke opnår samme tæthed og samme U værdier, men er disse faktorer af mindre betydning, er FCO brandventilations enheden en rigtig god måde, at få løst problematikken omkring erstatningsluft. 

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited