OTV anlæg

For personredning i højhusbyggeri over 22 m, etableres ofte OTV anlæg, hvis ikke de enklere luftsluse løsninger - KLIK HER - kan bruges.

Overtryksanlæg etableres iht. DS/EN 12101-6 og er ofte komplekse løsninger. 

Da DS/EN12101-6 giver mange løsningsmuligheder, kan der ikke angives en standard løsning, men kontakt CO&LT ApS for yderligere informationer. 

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited