Vestas, Hammel

Almindelige ovenlyskupler er rigtig gode til deres primære funktion, at skaffe ovenlys ind i en fabriks bygning. 
På mange byggerier er det imidlertid et stort problem, at der også i sommerhalvåret sker alt for stor en varmeindstråling. Dette kan klares enkelt med en Colt Solar C lamel, der kan etableres udvendigt over ovenlyset. Dermed hindres varmen i at trænge ind i bygningen og varmeregningen til køling reduceres på den mest energivenlige måde. 

Struktural solafskærmning til ovenlys på tag Solar C lameller til afskærmning for sol
Projekt
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited