Brand- og naturlig ventilation til Hillerød AVV

Affaldsforbrændingen blev i 2016 udvidet med en ny forbrændingslinje og over kedel og ovnhal, blev der monteret Colt WCO enheder. 

Naturlig regnsikker ventilation på Hillerød AVV WCO enhed på Hillerød AVV WCO brandventilation på Hillerød AVV Brandventilation på Hillerød AVV

WCO enhederne fungere som brandventilation i.h.t. DS/EN2101 og yderligere giver enhederne regnsikker naturlig ventilation. Ventilationen er temperaturstyret og sikrer, at der i kedel og ovnhallen bliver bortledt overskudsvarme, når der er behov for det. 

Projekt
Projekter
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited