Kara Noveren

På Kara Noveren har Colt gennem tiden medvirket til mange løsninger for naturlig ventilation. 

Der er brugt Colt WCO enheder samt Colt Firelight enheder og til den seneste udbygning af affaldsforbrændingen er der etableret en komplet løsning for naturlig ventilation med Colt Labyrinth enheder i tag og EuroCO brandventilation og for fælles anvendelse er der i siderne brugt FCO enheder for tilførsel af erstatningsluft. 

Projekt
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited